2021

Международен куклено-театрален фестивал "ЛЯТО, КУКЛИ И ПРИЯТЕЛИ" гр.Велико Търново, със спектакъла "Пепеляшка" по Шарл Перо.
Международен куклено-театрален фестивал "РАЧО И ДЕШКА" гр.Габрово, със спектакъла "Маша и мечокът: по руска класическа приказка.
2019

Международен куклено-театрален фестивал "Лято, кукли и приятели" гр.Велико Търново, със спектакъла "Работна Мецана" по Леда Милева.
Международен куклено-театрален фестивал "РАЧО И ДЕШКА" гр.Габрово, със спектакъла "Работна Мецана".
Поредно участие на Драматично-куклен театър Силистра в Международния куклено-театрален фестивал "Под шапката на Гугуца" 2019 (град Кишинев, Р Молдова) на 15 април от 16,00 часа с кукления спектакъл "Работна мецана" по Леда Милева. Режисьор Теодора Попова-Лазарова
2018

Международен куклено-театрален фестивал "ДВАМА СА МАЛКО – ТРИМА СА МНОГО" гр.Пловдив, със спектакъла "Легенда за доброто сърце" по Ярослав Водражек.
2017

Международен куклено-театрален фестивал "ПОД ШАПКАТА НА ГУГУЦА" гр.Кишинев (Република Молдова), със спектакъла "Юнакът Келчо, принцесата и змеят" по български и румънски народни приказки.
2016

Първи международен фестивал на общинските куклени театри "ТАНАНИК" гр.Благоевград със спектакъла "Юнакът Келчо, принцесата и змеят" по български и румънски народни приказки.
2015

Международен фестивал на спектакли за деца "Вълшебната завеса" – град Търговище, със спектакъла "Хлапачката от 13 тия етаж" от М.М. Йонеску, награда за представяне на актуални социални теми от живота на тийнейджърите и въздействащо актьорско присъствие на Моника Угрeнова;
Международен театрален фестивал "Дни на комедията - 2015" град Куманово (Р Македония) със спектакъла "Търси се нов съпруг" от Миро Гавран;
Международен театрален фестивал "Дни на дунавските държави" - 2015 гр.Гюргево (Р Румъния) със спектакъла "Търси се нов съпруг" от Миро Гавран;
Международен куклено-театрален фестивал "Ликурич" – юбилейно издание, град Кишинев (Република Молдова) със спектакъла "Безценното камъче" по Ангел Каралийчев.
2014

Международен куклено – театрален фестивал "Маскарад" – гр. Жешов (Република Полша), със спектакъла "Хлапачката от 13-тия етаж" от Мирча М. Йонеску.
Международен куклено театрален фестивал "Кукли над Неман" – гр.Гродна (Република Беларус със спектакъла "Хлапачката от 13-тия етаж" от М.М.Йонеску.
Театрален фестивал "Тарарабумбия" град Благоевград, със спектакъла "Хлапачката от 13-тия етаж" от М. М.Йонеску.
2013

Национален куклено-театрален фестивал "Михаил Лъкатник" – град Ямбол, 2013 г. със спектакъла „Нова приказка за житената питка“ от Стефан Стоянов.
Международен фестивал на куклените спектакли за възрастни "Пиеро 2013" - град Стара Загора, със спектакъла "Хлапачката от 13-тия етаж" от Мирча М. Йонеску.
Международен фестивал "Дни на Дунавските държави – 2013" град Гюргево (Република Румъния със спектакъла "Хлапчката от 13 тия етаж" от Мирча М. Йонеску.
Международен куклено - театрален фестивал "Гъливер – 2013", град Галац (Република Румъния) със спектакъла "Хлапачката от 13-тия етаж" от Мирча М. Йонеску. Спектакълът печели 4 награди:

За най-добър спектакъл в раздел "възрастни" - реж. Съби Събев.

За сценография - сцен. Наталия Гочева

За драматургия - Мирча М.Йонеску, Р.Румъния

За актьорска игра - участват Моника Угренова и Станислав Георгиев

2012

Международен куклено-театрален фестивал "Под шапката на Гугуца – 2012", гр.Кишинев (Република Молдова) със спектакъла "аласъмът Тропалан" от Янко Митев, награда за най-добър цялостен спектакъл, за креативност и експресивност.
2011

Международен фестивал на куклените спектакли за възрастни "Пиеро – 2011" гр.Стара Загора със спектакъла "Сцени от Декамерон" по Джовани Бокачо.
Международен фестивал „Дни на дунавските държави - 2011“ – гр. Гюргево, Република Румъния със спектакъла „Сцени от Декамерон“.